ชมรมทัศนศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์

************************************

ชมรมทัศนศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์ ตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแล จากคณะกรรมการสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ

เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานในวันหยุดราชการ ตลอดจนการทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์

************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

ddd

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ชาว กรอ. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยได้รับเกียรติในการสอนประดิษฐ์จากโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร(ดินแดง)
ภาพกิจกรรม

 

ddd
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  จิตอาสา : ทำความดีเพื่อในหลวงรัชการที่ 9 
ภาพกิจกรรม