บทความ

ไฟฟ้า

View page »

สารเคมี

สารเคมี   :: Globally Harmonized System :: ดาวน์โหลด :: การเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ตามมาตรฐาน NFPA :: ดาวน์โหลด :: การจัดเก็บสารเคมี :: ดาวน์โหลด :: พิษของตัวทำละลาย :: ดาวน์โหลด :: ความปลอดภัยในการผลิตดอกไม้เพลิง :: ดาวน์โหลด :: ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ตามระบบ GHS :: ดาวน์โหลด

View page »

water_wall

การบริหารความปลอดภัย

การบริหารความปลอดภัย   :: การจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้ :: ดาวน์โหลด :: การสอบสวนอุบัติเหตุ :: ดาวน์โหลด

View page »

สภาวะแวดล้อมในการทำงาน

สภาวะแวดล้อมในการทำงาน   :: เครื่องมือตรวจวัดที่ใช้สารกัมมันตรังสี :: ดาวน์โหลด

View page »

เทคโนโลยีความปลอดภัย

View page »

ก๊าซอุตสาหกรรม

ก๊าซอุตสาหกรรม   :: มาตรการความปลอดภัยการเชื่อม :: ดาวน์โหลด :: คำแนะนำการใช้และจัดเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน :: ดาวน์โหลด :: การนำออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen) ไปใช้งานทางการแพทย์ :: ดาวน์โหลด

View page »

ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น

  :: ข้อควรระวังในการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น    :: ดาวน์โหลด

View page »

หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะรับแรงดัน

View page »

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

  :: ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้    :: ดาวน์โหลด

View page »

กรณีศึกษา : การสอบสวนอุบัติเหตุ

  :: กรณีศึกษาถังเก็บน้ำมันเตาระเบิด    :: ดาวน์โหลด :: การศึกษาวิเคราะห์อุบัติเหตุและมาตรการป้องกันจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม    :: ดาวน์โหลด :: กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุถังพักน้ำยาแอมโมเนียระเบิด    :: ดาวน์โหลด :: กรณีศึกษาผลการตรวจสอบการเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพิมพ์ผ้าและฟอกย้อมผ้า    :: ดาวน์โหลด

View page »