อุบัติเหตุ

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2558

View page »

สถิติอุบัติเหตุ ปี 2544-2557

  สถิติอุบัติเหตุ ปี 2544-2554 1. สถิติอุบัติเหตุปี 2544 2. สถิติอุบัติเหตุปี 2545 3. สถิติอุบัติเหตุปี 2546 4. สถิติอุบัติเหตุปี 2547 5. สถิติอุบัติเหตุปี 2548 6. สถิติอุบัติเหตุปี 2549 7. สถิติอุบัติเหตุปี 2550 8. สรุปสถิติอุบัติเหตุ 2549 9. แผนภูมิสรุปสถิติอุบัติเหตุ 2550 10. สถิติการเกิดอุบัติเหตุท่อบรรจุก๊าซ 11. สถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2551 12. สถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2552 13. สถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2553 14. สถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2554 15. สถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2555 15. สถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2556 15. สถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2557

View page »

รายงานอุบัติเหตุ

รายงานอุบัติเหตุ ลำดับที่ วันที่ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ลักษณะอุบัติเหตุ 1 4 ม.ค. 45 บริษัท ดีคอยล์ เพลน จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้ 2 1 ก.พ. 45 บริษัทเดลต้าอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) !!ดูรายละเอียด!! พื้นชั้นลอยพังลงมาทับคนงาน 3 7 ก.พ. 46 บริษัท พี.พี.เอ็กซ์เพรส จำกัด !!ดูรายละเอียด!! หม้อไอน้ำระเบิด 4 14 ก.พ. 45 โรงงานสหวัฒน์อุตสาหกรรม !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้อาคารโรงงาน 5 17 ก.ย. 46 ร้านขายน้ำเต้าหู้ย่านคลองสาน !!ดูรายละเอียด!! หม้อต้มน้ำเต้าหู้ระเบิด 6 31 ต.ค. 46 บริษัท กฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด …

View page »