รายงานอุบัติเหตุ

รายงานอุบัติเหตุ
n_health1
ลำดับที่
วันที่
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะอุบัติเหตุ
1
4 ม.ค. 45
บริษัท ดีคอยล์ เพลน จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
2
1 ก.พ. 45 บริษัทเดลต้าอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) !!ดูรายละเอียด!! พื้นชั้นลอยพังลงมาทับคนงาน
3
7 ก.พ. 46 บริษัท พี.พี.เอ็กซ์เพรส จำกัด !!ดูรายละเอียด!! หม้อไอน้ำระเบิด
4
14 ก.พ. 45 โรงงานสหวัฒน์อุตสาหกรรม !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้อาคารโรงงาน
5
17 ก.ย. 46 ร้านขายน้ำเต้าหู้ย่านคลองสาน !!ดูรายละเอียด!! หม้อต้มน้ำเต้าหู้ระเบิด
6
31 ต.ค. 46 บริษัท กฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด !!ดูรายละเอียด!! อุบัติเหตุระเบิด
7
10 พ.ย. 46 โรงงานธาราทิพย์ !!ดูรายละเอียด!! ก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล
8
25 พ.ย. 46 บริษัท นาวินทรานสปอร์ตจำกัด !!ดูรายละเอียด!! รถบรรทุกก๊าซไนโตรเจนเหลว พลิกคว่ำ
9
2 ม.ค. 47 บริษัท ยิ่งยงไฟเบอร์ จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
10
3 ม.ค. 47 บริษัท ทวีทรัพย์รับเบอร์ จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
11
15 ม.ค. 47 บริษัท แมกซิตรอน จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
12
19 เม.ย. 47 โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ !!ดูรายละเอียด!! อุบัติเหตุถังเก็บน้ำมันเตาระเบิด
13
22 มี.ค. 47 บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด(มหาชน) !!ดูรายละเอียด!! รถยกคว่ำ
14
24 มี.ค. 47 บริษัท ไพบูลย์เจริญ วู๊ดพาร์ท จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
15
2 พ.ค. 47 บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
16
6 ก.ค. 47 โรงงานหีบน้ำมันมะพร้าว !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
17
11 ก.ย. 47 บริษัท เอช วี พลาส จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
18
31 มี.ค. 48 บริษัท เอกวิริยะ จำกัด !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้
19 1 ต.ค. 48 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านนาปิยะแก๊ส !!ดูรายละเอียด!! เพลิงไหม้