«

»

การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน

ddd
      นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย เป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน” โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สปภ. ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี