«

»

โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME

ddd
      นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย เป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร “โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ