Daily Archive: เมษายน 4, 2016

เอกสารอันตรายของสารเคมีในสภาวะแวดล้อมการทำงาน

      นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมเรื่อง “อันตรายของสารเคมีในสภาวะแวดล้อมการทำงาน” เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง นพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร