ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 15 ก.ค. 2567)    แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ 
                ดาวน์โหลดเอกสาร  
                ดาวน์โหลดเอกสาร  

ประกาศ ณ วันที่ 15/05/2567
จำนวนผู้เยี่ยมชมเรื่องนี้ 26 คน