1. จ้างรถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ ณ Health Land Spa Pattaya sukhumvit จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  20 ม.ค. 2563