1. ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  11 ต.ค. 2562