1. ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  22 มกราคม 2563
  2. ซื้อหมึกพิมพ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  22 มกราคม 2563
  3. จ้างทำม่านบังแดด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศ  วันที่  21 มกราคม 2563