ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมโรงงานฯ ร่วม10 หน่วยงาน ถกโต๊ะประชุม แบน 3 สารเกษตรอันตราย  คาดรู้ผลภายใน 3 เดือน!!!

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน และเครือข่ายภาคประชาชน ที่เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้มีการพิจารณายกเลิก และจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต พร้อมให้แก้ไขบัญชีสารเคมีเหล่านี้ จากวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ให้เป็นประเภทที่ 4 ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเร่งสรุปผลภายใน 3 เดือน  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

กรมโรงงานฯ เร่งออกระเบียบการปล่อย เคลื่อนย้ายมลพิษ เผย 9 กลุ่มอุตฯ ต้องรายงานข้อมูลมลพิษแก่ประชาชน พร้อมเตรียมนำร่องพื้นที่จังหวัดระยอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมออกระเบียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือ Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR  ใน  9 กลุ่มอุตสาหกรรม  ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี 2.อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ 3. อุตสาหกรรมโรงกลั่น โรงแยกก๊าซ และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 4. อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ 5.อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า 6. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 7.อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 8.อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

กรมโรงงานฯ ปลื้มยอดจดประกอบขยายกิจการ เขต “อีอีซี” เฉียด 530 โรงฯ เผยยอดโค้งสุดท้าย รวม 11 เดือนลงทุนแล้วกว่า 4.7 แสนล้าน คาด ธ.ค. ขยับอีกกว่า 400 โรง

กรมโรงงานฯ ส่งเสริมโรงงานใช้พลังงานทดแทนตามศาสตร์พระราชาพร้อมผลักดันลดใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0

กรมโรงงานฯ เผยยอดจดเครื่องจักร 9 เดือน เฉียด 5 พันเครื่อง มูลค่า 1.68 แสนล้านบาท คาดไตรมาส 4 ยอดจดคึกคักรับการขยายตัว ปี 61

กรมโรงงานฯ ผนึก กรมสวัสดิการฯ รุกตรวจโรงงานชำแหละสัตว์ปีก 23 แห่ง อุดรอยรั่วโรงงานลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

รายการหนังสือจำหน่าย

ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ราคา 400.- สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น 1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 4199

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2537-2546)

ราคา 250.- สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น 1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 4199

Top