«

»

ประกาศเชิญชวนภาคีส่งผู้แทนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ Associate Programme 2018 และ Wuppertal Annual Course

ตามที่ OPCW แจ้งเชิญชวนให้รัฐภาคีส่งผู้แทนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ Associate Programme 2018 และ Wuppertal Annual Course
1.รายละเอียดโครงการ Associate Programme 2018
2.รายละเอียด Wuppertal Annual Course

Permanent link to this article: http://php.diw.go.th/haz/?p=1732