ที่ตั้งโรงงาน      
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Rayong Gas Separation Plant PTT Public Company (Limited)
555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ข้อมูลการใช้หอเผาทิ้ง      
กำหนดหยุดเดินเครื่องจักรครั้งต่อไปวันที่ ยังไม่มีกำหนด    
จำนวนครั้งที่เคยเกิด Emergency Shutdown 0 ครั้ง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง      
จำนวนหอเผาทิ้งทั้งหมด 6 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) 6 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) 0 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดินแบบปิด (Enclosed Ground Flare) 0 ปล่อง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง    
1. 3215-Y-002-A (ESP)
1. 3215-Y-002-B (ESP)
1. 3515-Y-002 (GSP#5)
1. 3615-Y-002-A (GSP#6)
1. 3000-F-002-(OCS#2)
1. 5560-F-001 (OCS#3)