ที่ตั้งโรงงาน      
บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด AIR LIQUIDE THAILAND LIMITED
เลขที่ 10 ถ.ไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตู้ ปณ.139 ปณจ.มาบตาพุดอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ข้อมูลการใช้หอเผาทิ้ง      
กำหนดหยุดเดินเครื่องจักรครั้งต่อไปวันที่ ยังไม่มีกำหนด    
จำนวนครั้งที่เคยเกิด Emergency Shutdown 0 ครั้ง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง      
จำนวนหอเผาทิ้งทั้งหมด 1 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) 1 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) 0 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดินแบบปิด (Enclosed Ground Flare) 0 ปล่อง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง    
1. X-1001