ที่ตั้งโรงงาน      
บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด map ta phut olefins co., ltd
88/3 ถนน 3191 นิคมอุตสาหกรรม ril ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ข้อมูลการใช้หอเผาทิ้ง      
กำหนดหยุดเดินเครื่องจักรครั้งต่อไปวันที่ ยังไม่มีกำหนด    
จำนวนครั้งที่เคยเกิด Emergency Shutdown 0 ครั้ง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง      
จำนวนหอเผาทิ้งทั้งหมด 3 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) 3 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) 0 ปล่อง
จำนวนหอเผาทิ้งระดับพื้นดินแบบปิด (Enclosed Ground Flare) 0 ปล่อง
รายละเอียดหอเผาทิ้ง    
1. SK-2600A
1. SK-2600B
1. SK-2601