เข้าสู่ระบบ หรือ ติดต่อเพื่อขอใช้งาน

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูลจากชื่อบริษัท
 
ตารางแสดงจำนวนโรงงานที่มีหอเผาทิ้ง
และจำนวนหอเผาทิ้งแยกตามที่ตั้งโรงงาน

คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพ


ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

      


ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

      


บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

   แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงงานที่มีการใช้หอเผาทิ้ง