ลำดับ ชื่อบริษัท (ไทย) ชื่อบริษัท (อังกฤษ) เลขที่ทะเบียนโรงงาน ที่อยู่สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน โทรสาร เว็บไซต์บริษัท ที่ตั้งโรงงาน โทรศัพท์โรงงาน โทรสาร ชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล จำนวน Elevated Flare จำนวน Ground Flare จำนวน Enclosed Ground Flare
1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
3 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด/ บริษัท บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด Bangkok Synthetic co.,ltd/ BST Elastomers Co.,ltd น.42(1)-2/2554-ญนพ./ น.44-2/2542-ญนพ. 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น22 ต.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 02-679-5120 02-679-5121 www.bst.co.th 5 ถ.ไอ-เจ็ด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง21150 038-698698 038-698699 ชนะ ตันตราสัย 038-698698 ต่อ1301 chana_t@bst.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F-83001 50 0.508 115 1.635 12.68099 101.4455 EEF-QSC-20 SMOKELESS FLARE
4 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) The Bangchak Petroleum PLC. 3-49-1/31 ชั้น 10 อ.A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 66(0) 2140-8999 www.bangchak.co.th 210 ม.1 ถ.สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 66(0) 2335-4999 นายก้องเกียรติ์ ศิวโรรสกุล 66(0) 2335-4056 kongkiat@bangchak.co.th 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 2J-701 105 1.219 544.014 17 13.68286 100.5928 QFSW-48
2 4J-701 115 1.2192 478.55 23.928 13.6881 100.5956 GCT-48C
5 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด PTT Phenol Company Limited น.42(1)-2/2548-ญตอ 555/1 ชั้น4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจัตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-140-3600 www.pttphenol.com เลขที่ 9 ซอยจี 9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 036-643801 038-643864 นที ตั้งอมรสุขสันต์ 036-643801 natee.t@pttphenol.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 X-4201 83 0.76 218 32 12.6923076 101.1157848 GCT-30C
6 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด PTT Asahi Chemical Co., LTD น.42(1) - 1/2551 - ญหอ. เลขที่ 8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 038-974838-4839 038-974865 http://www.pttac.com เลขที่ 8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 038-974838-4839 038-974865 นายชูศักดิ์ ศิลปศาสตร์ 038-974861 chusak.s@pttac.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 VR-220 70 1.372 145 100 12.7086743 101.1215395 QFSCW-30/54 Type : Steam Assisted
7 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด PTT Tank Terminal Co.,LTD น.42(2)-2/2552-ญทร. 15 ถ.ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-978-100 038-978-101 15 ถ.ไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-978-100 038-978-101 น.ส. กนิษฐา วิมลรัตน์ 085-480-3715 kanittha.w@ptttank.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 A9001 15.2 2.438 1 1 12.6702155 101.1368117 -
8 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด PTTLNG Co.,Ltd. น.50(4)-1/2551-ญนพ. ชั้น 3 อ. A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กทม.10900 02-140-1555 02-140-1556 www.pttlng.com 8/1 ถ.18 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-658560 ต่อ475 038-658560 ต่อ335 Siriwan kanthiya 038-658560 ต่อ472 Siriwan.k@pttlng.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 0900-U-001 56 0.6 90.6 0 12.652237 101.164033 UF-24
9 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บางกอกโพลีเอททีลีน) Bangkok Polyethylene Public Company Limited น.42(1)-6/2537 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพ 10900 02-265-8400 02-265-8500 www.pttgcgroup.com นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 4 ถ.ไอ-10 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-994-000 038-976-977 ฐากูร วงษ์เกิด 038-976-947 thakul.w@pttgcgroup.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F-3901 50 0.56 120 12 12.69267 101.1364 EEF-QS-22-C
10 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีที โพลีเอทิลีน) PTT Global Chemical Public Co.Ltd. น.42(1)-2/2549-ญผด. 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 038-994000 038-994111 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง 21150 038-9940000 นายภาคภูมิ อมรรัตนพงศ์ 038-976281 pakphoom.a@pttgcgroup.com 3 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F-4601 120 0 818 233.6 12.6863405 101.1218173 EEF-HSA-QSC-54
2 F-4602 LP Flare 20 0 12.1 12.1 12.6863405 101.1218173 EEF-HSA-QSC-54
3 F-4603 A/B EGF 32 35 120 120 12.6863405 101.1218173 HEI
4 F-4603 A/B EGF 32 35 120 120 12.6863405 101.1218173 HEI
5 V-9801 67 0.81 165 33 12.6863405 101.1218173 QFSC-34
11 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง PTT Global Chemical Public Co.Ltd. น.42(1)-27/2535-ญนพ. 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพ 10900 02-265-8400 02-265-8500 www.pttgcgroup.com เลขที่ 14 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตใมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-994-000 038-994-111 สุภาวดี สีดาคารม, นพพล เลิศลักษณาสุข 038-975-422, 038-975-239 supawee.se@pttgcgroup.com, noppon.L@pttgcgroup.com 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F-801 75 0.9144 260 26 12.70287 101.1407 EEF-HAS-QSC-36
2 F-4603 75 1.067 410.4 65 12.70287 101.1407 XP-42
12 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่ PTT Global Chemical Public Company Limited TSIC-ID 35111-0010 เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2658400 02-2658500 www.pttgcgroup.com บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3 (สาขาถ.I-4) เลขที่ 9 ถ.I-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-994000 038-994111 สิริรัตน์ ไชยสิน 038-975840 sirirat.c@pttgcgroup.com 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 S-1301 150 2.3 713 220 12.69764 101.1468 GCT-AJ-66/50
2 S-1302 150 1.6 400 80 12.69764 101.1468 GCT-42C
13 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4 โรงอะโรเมติกส์ 1 PTT Global Chemical Public Co.Ltd. น.42(1)-14/2537-ญนพ. 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพ 10900 02-265-8400 02-265-8500 www.pttgcgroup.com เลขที่ 4 ถ.ไอ-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-971-000 038-994-111 สุรชัย บรรดาศักดิ์ 038-972-370 surachai.b@pttgcgroup.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 915-ME1 154 2.74 652.3 32.6 12.405502 101.84353 MS-48
14 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5 โรงอะโรเมติกส์ 2 PTT Global Chemical Public Co.Ltd. น.42(1)-3/2549, น.42(1)-4/2549 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพ 10900 02-265-8400 02-265-8500 www.pttgcgroup.com/ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล98/9 ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-994-000 038-994-111 Somwang Sirikulchainan 038-994-000 Somwang.S@pttgcgroup.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 2915-ME1 155.2 1.524 1540 0.427 12.7548352 101.1670587 -
15 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน PTT Global Chemical Public Co.Ltd. น.49-1/2536 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพ 10900 02-265-8400 02-265-8500 www.pttgcgroup.com เลขที่ 8 ถ.ไอ-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-971-000 038-994-111 นางสาวปฐมิกา ชุติเชาวน์ 038-971-372 patthamika.c@pttgcgroup.com 3
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 A5802 110 1.0668 493.2 0 12.2405955 101.1576204 EEF-QS-42C
2 A5803 110 1.0668 493.2 0 12.2405955 101.1576204 EEF-QS-42C
3 A5804 110 0.3048 30.816 0 12.2405955 101.1576204 EEF-U-12"/16"
16 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 คลังสำรองอะโรเมติกส์
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
17 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) PTT Global Chemical Co., Ltd. น.42(1)-27/2535-ญนพ. 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 0-2265-8400 0-2265-8500 www.pttgcgroup.com สุภาวดี สีดาการ 0-3897-5422 supawadee.se@pttgroup.com
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
18 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด Map Ta Phut Tank Terminal Co.,Ltd. น.42(2)-3/2541-ญทร. เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 0-2586-5560 0-2586-6220 http://mtt.scg.co.th เลขที่ 18 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 0-3868-4447 0-3869-3199 คุณทรงพล นิ่มสาย 0-3868-4447 songponi@scg.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 SK-2301 22.86 1 15.876 15.8 12.66002 101.1554 EEE-42”–LH-Spider
19 บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด map ta phut olefins co., ltd น.42(1)-1/2550-นอล. 88/3 ถนน 3191 นิคมอุตสาหกรรม ril ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-937-000 038-915-319 www.scg.co.th 88/3 ถนน 3191 นิคมอุตสาหกรรม ril ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-937-000 038-915-319 คุณวุฒิชับ แสงสมชัยพิพัฒน์ 038-937-202 wuttisan@scg.co.th 3
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 SK-2600A 122 1.22 850 340 12.744716 101.166932 EEF-HAS-QSC-48(Hypersonic Steam Assisted Flare Tip)
2 SK-2600B 122 1.22 850 340 12.7447 101.166954 EEF-HAS-QSC-48(Hypersonic Steam Assisted Flare Tip)
3 SK-2601 9 0.3556 12.6 12.6 12.743329 101.166951 EEF-QS-14 (Steam Assisted Flare Tip)
20 บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด Rayong Terminal Co.,Ltd. น.42(2)-4/2552 ญทร. เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 0-2586-5560 0-2586-6220 เลขที่ 9 ถนนไอหนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 0-3869-3133 0-3869-3135 คุณฐาวัน เปรมจิตต์ 08-6802-7355 thawanpr@scg.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 Z-2601 18.28 0.64 9.6 9.6 12 101 MP-3 LP elevated Flare Tip // MP-4 HP elevated Flare Tip
21 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด Rayong Olefins Co.,LTD น.42(1)-1/2541 1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 02-586-3886 02-910-3117 www.scg.co.th 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-685-040 038-685-036 Natthapol Jitputti +66 3891 1226 natthapj@scg.co.th 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F-2600 140 1.5 1000 158 12.714536 101.148685 EEF-HAS-60-C
2 SK-2601 14 0.3 12.21 12.21 12.714763 101.148307 NFF-RC Flare Tip
22 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด Linde HyCO Limited น.89-1/2545-ญนพ. ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย +66.2.338-6100 +66.2.3120-126 http://www.linde.co.th 10 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน I-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง 21150 ประเทศไทย +66.38.683-219-20, 683-201-4, 685-161 +66.38.683-221, 685-162 - - - 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 - 0 0 0 0 12.6833347 101.1423204 -
23 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) Vinythai Public Company limited น.42(1)-28/2535-ญนพ. 2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-925-000 038-683-048 www.viniythai.co.th 2 ถนน ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-925-000 038-683-048 นายจำลอง หวังดีกลาง 038-925-000 Ext 1238 chamlong.whangdeeklang@solvay.com 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 G085 89 1.16 101 15 12.70252 101.6704 EEF-LHTS-295/18
2 TEST001 120 120 5 5 120 120 wefaf
24 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด Star Petroleum Refining Co., Ltd น.49-1/2537-ญนพ. เลขที่ 1 ถ. ไอ-3บี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-699-000 038-699-999 เลขที่ 1 ถ. ไอ-3บี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-699-000 038-699-999 ธีรพงศ์ ทับทิม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม teerapongt@sprc.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 79S101 100 0.8 505.401 39 12.7041 101.154 EEF-QSC-36/32'
25 บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด Siam Styrene Monomer Co., Ltd. น.42(1)-3/2540-ญนพ. 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3657000 02-3811249 www.dow.com เลขที่ 4 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตา บลมาบตาพุด อา เภอเมือง จังหวัดระยอง 038-673000 038-683991 Nattapong Jirawattanaworakul 038-925546 nattapong2@dow.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 AF-14 79.25 0.6 195 18 12.6935494 101.1550785 24” NFF-RC
26 บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด Siam Synthetic Latex Co., Ltd. น.42(1)-12/36 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3657000 02-3811249 www.dow.com 10 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตู้ ป.ณ. 71 มาบตาพุด ตา บลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 038-925-555 038-605-915 Nattapong Jirawattanaworakul 038-925546 nattapong2@dow.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 FS -3081 72.6 0.508 98 10 12.6982859 101.0912758 API RP 521 (Air-assisted Flare)
27 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด Siam Polyethylene Co., Ltd. น.42(1)-11/2541-ญนพ. 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3657000 02-3811249 www.dow.com เลขที่ 8/1 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตา บลมาบตาพุด อา เภอเมือง จังหวัดระยอง 038-673000 038-683991 Nattapong Jirawattanaworakul 038-925546 nattapong2@dow.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 FS -1081 80 0.457 98 10 12.69 101.15 BTZ – US - 18
28 บริษัท สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - น.42(1)-1/2547-นนพ. - - - - 4/2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไอ-แปด มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 038-910700 - - -
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
29 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Esso (Thailand) PCL 3-49/15-ชบ 3195/17-29 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 02-262-4000 www.esso.co.th 118 2 ถ.สุขาภิบาล 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-408-000 038 453939 ธัญญา อุดม 038-408-000 ต่อ 42352 tanya.udom@exxomobile.com 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 SFFI 803C 44.2 0.4 0 0 13.0969457 100.8863159
2 SFF 851 85.3 0.762 125 10 13.0966207 100.8874438
30 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด HMC Polymers Co.,Ltd น.42(1)-4/2535-ญนพ. 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไอ1 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 02-679-6388-89 02-679-6380 www.thaioleochemicals.com/home.asp (PDH) 9 ซอย จี-12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง21150 038-949-777 038-949-789 ปารวี 038-949-777 ต่อ 1108 parawee.f@hmcpolymers.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 Z-3690 70 30 280 37 12.6952384 101.125062 EEF-Q3-30
31 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด HMC Polymers Co.,Ltd น.42(1)-4/2535-ญนพ. 175 อาคารสาทรซิตี้ ชั้นที่20 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ10210 02-679-6388-89 02-679-6380 www.hmcpolymers.com (PP) 6 ม.8 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง21150 038-683-861 038-683-003 ปารวี 038-949-777 ต่อ 1108 parawee.f@hmcpolymers.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 A-9000 135 36 264.158 26 12.68457 101.124 SA-36 External Steam Flare Tip
32 บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด MTP HPPO Manufacturing Co., Ltd. น.42(1)-9/2549-ญอซ. 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3657000 02-3811249 www.dow.com 10 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตา บลบ้านฉาง อา เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 038-3657000 038-605903 Nattapong Jirawattanaworakul 038-925546 nattapong2@dow.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 PK-8800 60 1.68 50 35 12.7016404 101.0921009 Steamizer XP-18
33 บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด AIR LIQUIDE THAILAND LIMITED น.89-4/2542-ญนพ. อาคารวรวัฒน์ ชั้น 14 ห้อง 1401-1402 เลขที่ 849 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 02-635-1600 02 635 1602 http://www.airliquide.com เลขที่ 10 ถ.ไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตู้ ปณ.139 ปณจ.มาบตาพุดอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 038-687-365 038-687450 นาย ราชันย์ อรชร ผู้จัดการโรงงาน rachan.orachon@airliquide.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 X-1001 43 0.61 55 0.5 12.6828443 101.1560119 EEF-QS-C-24
34 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด Thai MMA Co.,Ltd. น.42(1)-2/2542 271 สุขุมวิท มาบตาพุต จ.ระยอง 21150 038-685-040-8 www.thaimma.com นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด10 หมู่2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21150 038-685-040-8 น.ส.มณฑิรา รัตนรัตน์ 038-911-712 motichr@scg.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 2F-9900 41.15 0.61 100 26.5 12.7144331 101.1487098 EEF-QS-24 with three (3) pilots
35 บริษัท ไทย แท้งค์เทอร์มินัล จำกัด THAI TANK TERMINAL LTD. น.42(2)-1/2549-ญทร. ท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์เหลว นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง21150 038-673500 038-673599 www.thaitank.com ท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์เหลว นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง21150 038-673500 038-673599 - - - 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F-3201 23 4 2.5 0 12.6669819 101.1359366 -
2 F-6936 12 2.1 500 500 12.6669819 101.1359366 -
36 บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
37 บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
38 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
39 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด Thai Polyethylene Co.,Ltd. น.42(1)-8/2538-ญนพ. เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 0-2586-4750 - 1 0-2587-2027, 0-2587-2129 www.scg.co.th/chemicals เลขที่ 10 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 038 683 393-7 038 683 398 นายนัฐพล แสนสวาท 038 683 393 ต่อ 2182 natapols@scg.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F-553, D-530 70 0.61 152 16 12.6991276 101.1360894 EEF-QSC-24
40 บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด Thai Polypropylene Co.,Ltd น.42(1)-7/2542 เลขที่ 1 ถ.ปูนซีเมนต์ บางซื่อ กรุงเทพ10800 02-586-4750-1 02-587-2027, 02-587-2129 www.scg.co.th./chemicals นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด10 ถ.I-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-683-398 038-683-393-7 นายนัฐพล แสนสวาท 038-683-393 ต่อ 2182 natapols@scg.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 Z-1400 70 0.76 400 42 12.706363 101.1372367 EEF-QSC-30
41 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด Thai Polyacetal CO.,LTD น. 42(1)-4/2540-ญผด อาคารเอ็มโพเรี่ยม ชั้น24/4-7, 662 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110 02-261-9260 02-261-9262-5 www.tpcc-tpac.com นิคมอุตสาหกรรมผาแดง1 ถ.ผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-684861 038-684818 นันทศักดิ์ สุมสุทธี 038-684816-7 ต่อ 1309 Nuntasak.Suks@th.tpcc-tpac.com 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 V-158 T 9.1 0.3556 5.15 1.5 12.68885 101.1276
2 V-158 U 9.1 0.3556 10.509 10.5 12.68885 101.1276
42 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด THAI OLEOCHEMICALS CO.,Ltd น.42(1)-5/2549-ญตอ. 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพ 10900 02-265-8400 02-265-8500 www.thaioleochemicals.com/home.asp 8 ซอยจี 12 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-977-000 ต่อ 7412, 7416 038-977-444 รัมภานวล ประภาสวีต 038-977-000 ต่อ 7442 ramphanuan.p@pttgcgroup.com 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 4800U001 29.7 0.47 9.2 0 12.6922632 101.1255954 IT-RK-16"
43 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (BTX) IRPC Public (company limited) (BTX) ข 3-50(4)-1/41 รย 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ ๚ 10900 66(0)2649-7000,66(0) 2649-7777 66(0) 2649-7001 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (038) 611-333 (038) 612812-3 คุณสมพร (038) 611-333 somporn.w@irpc.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 05A001 144 0.86 330 25.2 12.6709378 101.3225817 QFSC-34
44 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ETP) IRPC Public (company limited) (ETP) ข 3-42(1)-3/41 รย. 552/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถ. วิภาวดี แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 66(0)2649-7000, 66(0)2649-7001 66(0)2649-7001 www.irpc.co.th 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (038) 611-333 (038) 612812-3 คุณสมพร 038-611-333 ต่อ 2399 somporn.w@irpc.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F 8801 120 1.3 391.4 60 12.6708211 101.3257264 PT- DKCS 42"/52"
45 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (HDPE) IRPC Public (company limited) (HDPE) ข 3-44-1/25 รย. 552/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถ. วิภาวดี แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 66(0)2649-7000, 66(0)2649-7001 66(0)2649-7001 www.irpc.co.th 299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมิอง จ.ระยอง 038-611-333 038-612-812-3 คุณสมพร 038-611-333 ต่อ 2399 somporn.w@irpc.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 25.001 30 0.4 2 0 12.6709378 101.3225817 PT-DECS
46 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (LUBE) IRPC Public (company limited) (LUBE) ข 3-50(4)-1/41 รย 552/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถ. วิภาวดี แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 66(0)2649-7000, 66(0)2649-7001 66(0)2649-7001 www.irpc.co.th 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (038) 611-333 (038) 612812-3 คุณสมพร 038-611-333 ต่อ 2399 somporn.w@irpc.co.th 3
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 61A001(main flare), 150 1.6 1000 50 12.6708211 101.3257264 PT-RY(main flare)
2 61A002(assist flare) 150 1.6 1000 50 12.6708211 101.3257264 PT-DKCS(assist flare)
3 flare,61A003(acid flare) 150 1.6 1000 50 12.6708211 101.3257264 PT-RK(acid flare)
47 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (PP) IRPC Public (company limited) (PP) ข 3-44-1/43 รย. 552/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถ. วิภาวดี แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 66(0)2649-7000, 66(0)2649-7001 66(0)2649-7001 www.irpc.co.th 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 66(0)2649-7000,66(0) 2649-7777 038612812 ถึง 3 คุณสมพร 038-611-333 ต่อ 2399 somporn.w@irpc.co.th 2
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 69A001 120 0.6096 90 0 12.6709378 101.3225817 PT-RK 24"
2 60A001 120 0.6096 90 0 12.6709378 101.3166673 PT-RK 24"
48 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (PRP) IRPC Public (Company Limited) (PRP) ข 3-42(1)-1/55 รย. 552/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถ. วิภาวดี แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 66(0)2649-7000, 66(0)2649-7001 66(0)2649-7001 www.irpc.co.th 299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมิอง จ.ระยอง (038)611-333 (038)612-812-3 คุณสมพร 038-611-333 ต่อ 2399 somporn.w@irpc.co.th 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F 7402 144 1.42 265.839 26.584 12.67082 101.3257 QFSC 56
49 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (REFY, CONDENSATE, DCC) IRPC Public (company limited) (REFY, CONDENSATE, DCC) ข 3-49-1/43 รย., ข 3-49-1/41 รย., ข 3-49-2/41 รย. 552/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถ. วิภาวดี แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 66(0)2649-7000, 66(0)2649-7001 66(0)2649-7001 www.irpc.co.th 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 038611333 038612812 ถึง 3 คุณสมพร 038-611-333 ต่อ 2399 somporn.w@irpc.co.th 3
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 69A081.(main flare) 150 1.6256 1000 50 12.6709433 101.3259208 PT-RK 64" (main flare)
2 69A082 ( assist flare) 150 1.6256 1000 50 12.6709433 101.3259208 PT-DKCS(assist flare)
3 69A003 (acid flare) 150 1.6256 1000 50 12.6709433 101.3166673 PT-RK 20"/36".(acid flare)
50 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย Petroleum Institude of Thailand 3-15(1)-1/18สป. Chatuchak Bangkok 02-537-0440 02-537-0449 www.ptit.org Chatuchak Bangkok 02-537-0440 วรัชญ์ อานุภาพสโมสร 02-537-0440 #203 warat@ptit.org 3 1 1
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 F-801 75 0.9144 260 26 13.207867 100.15654
2 F-1112 80 0.9144 260 30 13.207867 100.15654
3 F-023 80 0.9144 260 27 13.207867 100.15654
4 F-777 3 3 3 3 3.3 3.3 No3
5 F-TEST 150 0.9144 260 30 100.5956216 564567.165765 ไม่มี
51 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Rayong Gas Separation Plant PTT Public Company (Limited) 3-89-1/29 รย. 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-676-000 038-676-515 www.pttplc.com 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-676-000 038-676-515 นายวศิน ปิ่นประทีป 038-676-154 wasin.p@pttplc.com 6
ข้อมูลหอเผาทิ้ง
ปล่องที่ หมายเลขอุปกรณ์ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Maximun Flaring Capacity Maximun Smokeless Capacity ละติจูด ลองจิจูด ประเภทของหอเผาทิ้ง ภาพถ่ายหอเผาทิ้ง
1 3215-Y-002-A (ESP) 115 2.082 868.941 86.894 12.7405589 101.1452207 LHLS
2 3215-Y-002-B (ESP) 115 2.082 868.941 86.894 12.7188516 101.1333336 LHLS
3 3515-Y-002 (GSP#5) 93 1.752 443 66.45 12.7188516 101.1452207 LHLS
4 3615-Y-002-A (GSP#6) 115 1.777 586.566 58.657 12.7166681 101.1333336 LHLS
5 3000-F-002-(OCS#2) 93 1.295 314.3 18.3 12.7166681 101.133336 LHLS
6 5560-F-001 (OCS#3) 93 1.752 443 66.45 12.7166681 101.133336 LHLS