อุตสาหกรรมรายสาขา (เอกสารเผยแพร่)

อุตสาหกรรมน้ำยางข้น และ อุตสาหกรรมยางแท่งมาตรฐาน เอสทีอาร์ 20
Thai version - 788 K

อุตสาหกรรนมและผลิตภัณฑ์นม (นมพร้อมดื่ม)
Thai version - 1.87 M
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
Thai version - 1.55 M
อุตสาหกรรพืช ผักและผลไม้บรรจุภาชนะที่ผนึก(สับปะรดกระป๋อง)
Thai version - 3.31 M
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Thai version - 349 K
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์
Thai version - 5.74 MB
อุตสาหกรรมปลากระป๋อง  
Thai version - 5,829 K
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดต่อการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
Thai version - 100 K
อุตสาหกรรมชุบโลหะ   
Thai version - 3,627 K
อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง  
Thai version - 1,400 K
อุตสาหกรรมรายสาขาโรงสีข้าว(สำหรับผู้บริหาร)
Thai version - 1,402 K
อุตสาาหกรรมรายสาขาแป้งขนมจีน  
Thai version - 35,081K
อุตสาหกรรมรายสาขาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์(ลูกชิ้น-ไส้กรอก)
Thai version - 1,712 K
อุตสาหกรรมรายสาขาโรงสีข้าว(สำหรับผู้ปฎิบัติการ)
Thai version - 7,416 K
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้  
Thai version - 16,094 K
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
Thai version - 21.9 MB
อุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่
Thai version - 3.82 M
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
Thai version - 55.6 MB
อุตสาหกรรมแก้ว
Thai version - 5.66 M
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
Thai version - 95.8 M
อุตสาหกรรมโลหะ
Thai version - 11.29 M