ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 53 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่  ( ประกาศ ณ วันที่  2015-08-12 )
               ประกาศ
               รายละเอียดไฟล์แนบ

 ประกาศขายทอดตลอดครุภัณฑ์ชำรุด ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ( ประกาศ ณ วันที่  2015-11-06 )
               ประกาศ
               รายละเอียดไฟล์แนบ

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 3/2559 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 332 รายการ  ( ประกาศ ณ วันที่  2015-09-05 )
               ประกาศ
               รายละเอียดไฟล์แนบ

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 1/2560 เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด  ( ประกาศ ณ วันที่  2017-12-01 )
               ประกาศ
               รายละเอียดไฟล์แนบ
Total 4 Record : 1 Page : 1